نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

تعداد افراد روی خط : 1
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 4233
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 
مهلت نقل وانتقالات سال تحصیلی 94-93 به پایان رسید.

     همکاران گرامی درخواست های شما (اعتراضات ) مجدداً با حسن نظر کارشناسان این اداره کل وهمچنین هماهنگی های بعمل آمده با مناطق مبداء ومقصد   ،بررسی گردیده که نتیجه حاصل شده از طریق همین  تارنما قابل رویت می باشد.همکارانی که به هر نحو با انتقال آنان موافقت به عمل نیامده است اطمینان داشته باشند محدودیت های موجود امکان  همکاری  بیشتر را از این اداره کل ،سلب  نموده است .ان شاء اله در سالهای آتی در صورت تعدیل نیروی انسانی مساعدت لازم بعمل خواهد آمد ضمناً مجددا به اطلاع می رساند با عنایت به تصمیمات کمیته برنامه ریزی ونیروی انسانی استان وهمچنین وهمچنین به منظور جلوگیری از اختلال در ساماندهی نیروی انسانی ، امکان برگزاری نقل وانتقالات اضطراری میسر نمی باشد. لذا خواهشمند با سعه صدر وپذیرش محدودیت های ایجاد شده برای شما در جغرافیای خدمتی،  آموزش وپرورش استان را همکاری نموده واز مراجعه به این اداره کل جداً خوداری فرمائید.  به اطلاع  آندسته از همکارانی که نتایج اعتراض آنان  تاکنون در سامانه قابل مشاهده نمی باشده  ،می رساند با عنایت به نیاز به بررسی بیشتر درخواست آنان انشاءاله  حداکثرتا مورخ 27/05/1393 مراتب از طریق همین سامانه به اطلاع آنان خواهد رسید.همکارانی که در این مرحله با انتقال آنان موافقت شده است ضمن همراه داشتن کارنامه قبولی خود از تاریخ می توانند 28/05/1393 به ادارات آموزش وپرورش مبداء جهت پیگیری مراحل  بعدی انتقال خود  مراجعه نمایند.